Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby uaktualnić swoje informacje kontaktowe lub poinformawać nas o zmianach w wyposażeniu Państwa statku powietrznego.

Dlaczego jest to ważne? będąc w posiadaniu aktualnej informacji kontaktowej oraz danych Państwa samolotu będziemy mogli przekazać informację o wszelkich uwagach dotyczących bezpieczeństwa, które mogą mieć zastosowanie do Państwa statku powietrznego.

Change notice