Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa prosimy o powiadamianie nas przy użyciu poniższego formularza o jakichkolwiek zdarzeniach technicznych związanych z bezpieczeństwem lotów lub problemach serwisowych niezwłocznie po ich wystąpieniu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na wskazany na nim adres poczty elektronicznej.