Serdecznie witamy w stale rosnącej grupie zadowolonych właścicieli i użytkowników naszych samolotów. Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem w naszej firmie i na nie kładziemy największy nacisk. Rozpoczyna się to od projektowania, przechodzi przez zakupy, produkcję i montaż, wreszcie rozciąga się na cały okres eksploatacji samolotu. Ten ostatni człon stanowi dużą część tego zadania, w którym potrzebujemy stałej współpracy z Państwem w zakresie wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa w locie i następnie w celu ich oceny i wprowadzenia poprawek dla zachowania bezpieczeństwa operacyjnego samolotu. Następujące punkty wskazują najważniejsze kwestie, w których współpraca może poprawić bezpieczeństwo użytkowania Państwa statku powietrznego. Zdecydowanie zalecamy stosowanie się do nich dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. 

  1. Każdy właściciel / użytkownik statku powietrznego powinien zapoznać się i stosować do informacji dotyczących użytkowania, obsługi technicznej i utrzymania zdatności do lotu dostarczanych przez producenta statku powietrznego
  2. Każdy właściciel / użytkownik statku powietrznego jest proszony o dostarczenie producentowi aktualnych informacji kontaktowych, pod które producent może wysyłać powiadomienia o wydaniu biuletynów serwisowych i innych ważnych dokumentów technicznych.dotyczących statku powietrznego właściciela / użytkownika.
    Dlaczego jest to potrzebne? będąc w posiadaniu aktualnej informacji kontaktowej oraz danych Państwa samolotu będziemy mogli przekazać informację o wszelkich uwagach dotyczących bezpieczeństwa, które mogą mieć zastosowanie do Państwa statku powietrznego. Proszę użyć formularza Change Notice aby nas poinformować o zmianie danych kontaktowych lub o zmianie konfiguracji samolotu.
  3. Właściciel / użytkownik statku powietrznego jest proszony o niezwłoczne po wykryciu powiadomienie producenta o wszelkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa lotów lub poważnych trudnościach serwisowych.
    Dlaczego jest to potrzebne? wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać przez nas ocenione. Jeżeli nasz dział konstrukcyjny stwierdzi konieczność działanie naprawczego, wyda odpowiedni dokument, który zostanie przekazany wszystkim właścicielom samolotów. W ten sposób mają Państwo osobisty wpływ na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji wszystich statków powietrznych. Proszę użyć w tym celu formularza Aeroprakt Feedback Form.
  4. Właściciel / operator statku powietrznego odpowiada za przestrzeganie wszystkich wydanych przez producenta wytycznych dotyczących działań naprawczych (biuletyny) oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących lotnictwa w odniesieniu do zachowania zdatności do lotu statku powietrznego.
  5. Właściciel statku powietrznego zapewni, że wszystkie niezbędne biuletyny zostaną wykonane w terminach w nich określonych.