Spotkajmy się w czerwcu na dniu otwartych drzwi,

15 czerwiec 2019,

lądowisko Gierałtowiczki k. Zatora